Tehnologija - Inženjersko mašinske radionice SvetoLet

Brza izrada prototipa, unikatnih predmeta, rasvete i manjih serija

Više detalja o postupcima i tehnikama koje se koriste u procesu kreiranja proizvoda na mašinama za TIG, MIG, MAG, elektrolučno, elektrootporno zavarivanje, strug, glodalica, mala i velika presa za savijanje lima, stolovi za zavarivanje, plazma sečenje, mašine za poliranje, makaze za lim, WaterJet (vodeno) i cirkular sa brzorezom testerom za sečenje.

TIG zavarivanje


 

TIG zavarivanje (engleska skraćenica "Tungsten Inert Gas welding") je postupak zavarivanja koji koristi toplotu proizvedenu električnim lukom između volframove elektrode i metala koji se zavaruje. Zavarivanje se izvodi pod inertnom atmosferom gasa (najčešće argona) kako bi se spriječilo oksidacija metala tokom postupka zavarivanja. Ovaj proces se takođe naziva i zavarivanje pod zaštitom inertnog gasa.

TIG zavarivanje ima nekoliko prednosti u odnosu na druge postupke zavarivanja, kao što su:

  1. Visoka preciznost i kontrola procesa je najveća prednost, što rezultira čistim kvalitetnim zavarima. Omogućava zavarivanje veoma tankih materijala (od 0,1 mm pa naviše), složenih i važnih konstrukcija. Takođe, zavarivanje se može obavljati u svim položajima i omogućava izvođenje veoma preciznih zavarenih spojeva. TIG zavarivanje omogućava zavarivanje većeg broja metala, uključujući čelik, aluminijum, mesing, bakar, titanijum i druge legure.

  2. Čistoća: Inertni gas koji se koristi u TIG zavarivanju sprečava oksidaciju metala, što rezultira kvalitetnim zavarima. Takođe, TIG zavarivanje ne koristi obložen dodatni materijal, što rezultira čistim zavarima bez troske, bez prskanja, dima, niti drugih nečistoća, što je važno kod zavarivanja materijala koji se koriste u prehrambenoj, farmaceutskoj ili hemijskoj industriji. Takođe, jer se koristi argon kao zaštitni gas, postupak TIG zavarivanja ne proizvodi nikakve štetne gasove ili isparenja, što ga čini ekološki prihvatljivim.

  3. Kvalitet zavara: TIG zavarivanje proizvodi naj kvalitetnije zavare. Sa TIG postupkom se zavaruju konstrukcije visokog rizika kao što su na primer nuklearni reaktori a generalno TIG zavarivanje zahteva veću veštinu i znanje nego neke druge vrste zavarivanja, što ga čini manje pogodnim za masovnu proizvodnju. Takođe, zavarivanje je sporije u odnosu na druge vrste zavarivanja, što može da produži proces proizvodnje i utiče na njegovu ekonomsku isplativost.

 

zavarivanje beograd

WaterJet sečenje vodom


 

WaterJet sečenje vodom (ili Waterjet cutting) je tehnologija sečenja materijala koja koristi vodeni mlaz pod visokim pritiskom kako bi se precizno i efikasno odsekle različite vrste materijala do debljine od 120 mm, uključujući metal, kamen, staklo, plastiku, kompozite čak i složene predmete.

Postupak se sastoji od upotrebe specijalizovane mašine koja koristi pumpu za stvaranje visokog pritiska vode. Ova pumpa gura vodu kroz cevi do mlaznice koji se obično izrađuje od tvrdih materijala. Mlaznica ima oblik koji omogućava da voda koja prolazi kroz nju ponese abrazivni materijal (specijalan pesak) i bude koncentrisana u uskom mlazu, čime se stvara vrlo visok pritisak i tako vrši sečenje materijala. Materijal se obično postavlja na radnu površinu, a mlaznica se pomera iznad materijala kako bi se izvršilo sečenje. U zavisnosti od vrste materijala i debljine, upotrebljavaju se različiti nivoi pritiska i brzine sečenja.

Neki od glavnih prednosti Waterjet sečenja vodom uključuju:

1. Preciznost: Waterjet sečenje vodom omogućava vrlo precizno CNC sečenje materijala. Moguće je postići visoku preciznost, što ga čini idealnim za proizvodnju delova visoke tačnoti i složene geometrije.

2. Ekološki prihvatljivo: Waterjet sečenje vodom je ekološki prihvatljivo jer ne stvara štetne ispušne gasove ili otrovne materijale. Koristi samo vodu i abrazivne materijale.

3. Univerzalnost: Waterjet sečenje vodom može se koristiti za sečenje širokog spektra materijala, uključujući metal, kamen, staklo, plastiku, kompozite, druge materijale, čak i složene predmete.

4. Niska toplotna oštećenja: Waterjet sečenje vodom ne koristi toplotu u procesu sečenja, što ga čini idealnim za materijale koji su osetljivi na toplotu.

5. Brzo i efikasno: Waterjet sečenje vodom može se izvršiti brzo i efikasno, što je idealno za proizvodnju manjih serija delova i proizvodnju prototipova.

6. Bez potrebe za dodatnom obradom: Waterjet sečenje vodom može se izvršiti bez potrebe za dodatnom obradom, što može uprostiti proces proizvodnje i smanjiti cenu.

 

cnc obrada metala beograd

Peskarenje ili peskiranje


 

Peskiranje je tehnika, odnosno, proces mehaničke obrade kojim se s površine materijala u kontrolisanom okruženju i posebnim sredstvima, uklanjaju nečistoće, boja ili površinski sloj, pre novog farbanja ili posle mašinske obrade. Proces se obavlja pomoću peska ili drugih abrazivnih sredstava koja se pod jakim pritiskom i velikom brzinom nanose na površinu koja se obrađuje.

Peskarenje ima nekoliko prednosti koje ga čine važnim procesom u inženjerskoj i mašinskoj industriji. Evo nekih od glavnih prednosti peskarenja:

  1. Uklanjanje korozije i nečistoća: Peskiranje je efikasan način za uklanjanje korozije, boje, premaza i drugih nečistoća sa površine metala ili drugih materijala. Peskarenje može dubinski očistiti površinu, pripremajući je za dalju obradu ili nanošenje novog premaza.

  2. Priprema površine za farbanje: Peskarenje je idealno za pripremu površine metala pre nanošenja boje, premaza ili pre termičke obrade. Uklanjanje starih premaza, rđe i nepravilnosti pomaže u postizanju boljeg prianjanja boje na površinu, čime se produžava trajnost i estetika premaza.

  3. Poboljšanje adhezije: Peskarenje stvara hrapavu površinu na materijalu, što povećava adheziju premaza, lepila ili drugih materijala na njemu. To znači da se premaz ili lepak bolje prianjaju za površinu, obezbeđujući jaču vezu i otpornost na odvajanje.

  4. Obezbeđivanje čiste površine: Peskarenje uklanja sve vrste nečistoća, kao što su masnoće, prašina, ostaci premaza i drugi kontaminanti. Ovo osigurava čistu površinu za dalju obradu ili montažu, smanjujući rizik od defekata ili kvarova. Korist se takođe za uklanjanje grafita i boje sa građevinskih objekata - fasade.

  5. Obrada neravnomernih površina: Peskarenje je posebno efikasno za obradu neravnomernih površina, kao što su reljefi, uglovi, žlebovi ili šavovi. Peskarenje može dosegnuti teško dostupna područja i ukloniti nečistoće ili rđu čak i sa složenih geometrija.

  6. Poboljšanje estetike: Peskarenje može poboljšati estetski izgled materijala, dajući mu ravnomernu, matiranu ili teksturiranu površinu (graviranje, peskarenje stakla i drveta). Ovo je posebno korisno u dizajnu enterijera, eksterijera ili predmeta, postizanjem različitih strukturnih i dekorativnih efekata.

  7. Ojačanje materijala: Peskarenje može povećati otpornost materijala na habanje, koroziju i zamor. Otpadanjem površinskog sloja i stvaranjem čvršćeg i homogenijeg materijala, peskarenje može produžiti vek trajanja komponenti.

 

peskiranje beograd

Strugarska obrada


 

Strugarska obrada je tehnika obrade materijala koja se primenjuje za uklanjanje viška materijala sa površine komada kako bi se postigla željena dimenzija, oblik ili površinska tekstura. Ovaj postupak koristi strug kao alat, koji se koristi za rezanje materijala rotacionim pokretima. Strugarska obrada se često primenjuje na metalnim materijalima, ali može se koristiti i na drugim materijalima kao što su drvo, plastika i drugi.

Prednosti strugarske obrade uključuju:

1. Preciznost: Strugarska obrada omogućava visoku preciznost i tačnost u oblikovanju komada. Radnja se obavlja postepeno, omogućavajući pažljivo kontrolisanje dimenzija i oblika komada.

2. Glatka površina: Strugarska obrada pruža glatku i čistu površinu na obrađenom komadu, što može biti posebno važno za delove koji zahtevaju visok estetski izgled ili koji dolaze u kontakt sa drugim komponentama.

3. Uklanjanje viška materijala: Strugarska obrada omogućava brzo i efikasno uklanjanje viška materijala sa komada, čime se postiže željena dimenzija i oblik.

4. Različiti oblici: Strugarska obrada omogućava izradu različitih oblika, uključujući konveksne, konkavne, cilindrične, konusne i druge geometrijske oblike.

5. Efikasnost: Strugarska obrada je relativno brz postupak koji omogućava efikasnu proizvodnju komada u serijama ili individualno.

Postupak strugarske obrade:

1. Postavljanje komada: Komad koji treba da se obrađuje postavlja se u steznu glavu struga. Stezna glava drži komad čvrsto na mestu kako bi se izbeglo pomeranje tokom obrade.

2. Izbor brzine i alata: Određuje se odgovarajuća brzina rotacije struga i odabire se alat koji će se koristiti za obradu. Alati se obično prave od tvrdih materijala kao što je brzorezni čelik.

3. Početak obrade: Strug se postavlja u rotacioni pokret, a alat se postavlja u kontakt sa površinom komada. Kretanje alata duž površine komada uzrokuje skidanje sloja materijala, čime se postiže željeni oblik.

4. Kontinuirana obrada: Proces se ponavlja dok se postigne željena dimenzija, oblik ili površina. Alat ili strugarski nož se može pomerati u različitim pravcima kako bi se postigli različiti oblici i detalji.

5. Završetak obrade: Kada se postigne željeni rezultat, strug se zaustavlja, alat se uklanja, a komad se pažljivo izvlači iz stezne glave.

Ovaj postupak omogućava izradu preciznih komponenti sa glatkom površinom, čime se zadovoljavaju visoki standardi kvaliteta i tačnosti u inženjerskoj i proizvodnoj industriji.

 

strugarska obrada metala beograd